Debitare Etichete și Ecusoane – Seria CCD/S

Familia CCD/S include echipamente de tăiere cu laser dotate cu un sistem video de captură a imaginilor și poziționare încât să poată debita etichete sau ecusoane brodate, țesute sau imprimate, etichete din cauciuc sau serigrafiate sau din alte materiale, inclusiv piele. Avantajele oferite de debitarea laser cu aceste echipamente sunt date de finețea tăieturii, dimensiuni precise fără deformarea muchiilor și sudarea firelor încât să se evite destrămarea. Este posibilă și tăierea multi-strat în condiția alinierii perfecte pe verticală a desenelor.