Service și cursuri

Experiența și cunoștințele dobândite în ani de zile de către echipa noastră tehnică ne permit să oferim cursuri intensive pentru operatori, de la cele de proiectare CAD până la cursuri de operare și întreținere a echipamentelor, precum și servicii de instalare și punere în funcțiune, suport tehnic sau reparații obișnuite/capitale pentru sistemele Gerber Technology, dar și pentru o gamă diversă de echipamente instalate în sălile de croit, de la cele proprii, familia iSea, la cele produse de firme cunoscute precum Yin, Orox, Algotex, Gbos Laser, Iecho sau ATP, gamă care se lărgește permanent încât, chiar dacă echipamentele dvs. nu se regăsesc încă între cele enumerate mai sus, nu ezitați să ne contactați oricând în caz de nevoie.

Colaborarea pe partea de service este flexibilă, funcție de decizia dumneavoastră legată de care anume dintre variante vă este mai avantajoasă și se încadrează în bugetul alocat, începând cu intervențiile la cerere, urmând cu agrearea unei convenții sau unuia dintre contractele pe bază de abonament, cel de suport, Lac (Lake), cel care acoperă manopera, Mare (Sea), sau cel care acoperă atât piesele de schimb cât și manopera, Ocean (Ocean). Mai multe detalii despre serviciile pe care le oferim, puteți afla descărcând broșura de prezentare aflată aici.

Ca noutate absolută, în condițiile noii realități impuse de epidemia de COVID-19 care limitează deplasările personalului, dar mai ales în scopul reducerii timpilor de imobilizare a echipamentelor și al reducerii costurilor de exploatare, Polisea oferă clienților săi un nou serviciu, și anume suportul tehnic la distanță în tehnologia realității augmentate.

Cursurile pentru operatori se organizează fie la sediul Polisea unde există o sală special amenajată, precum și echipamente demo, fie la sediul clientului, direct pe echipamentele acestuia.

Recent, am decis să oferim organizarea cursurilor sau acordarea suportului tehnic de la distanță folosind tehnologia internetului și apelând la aplicația profesională Teams oferită de Microsoft, firmă al cărei partener autorizat suntem.

  • Accesul și cursarea de la distanță aduc economii substanțiale bazându-se pe tarife mai reduse decât cele în condiții normale, dar și pe economiile directe făcute cu deplasarea personalului tehnic. Pentru buna desfășurare a acestora nu sunt necesare investiții suplimentare, ci doar asigurarea accesului la internet și calculatoare dotate cu sisteme audio/video corespunzătoare, accesorii care astăzi sunt larg disponibile.

Cursurile sunt organizate pentru începători, dar și pentru avansați și acoperă atât problematica utilizării programelor de proiectare cât și operarea și întreținerea utilajelor, aplicații specifice, inclusiv cursuri de service pentru cei care doresc să-și rezolve acest tip de probleme cu personalul propriu de întreținere.

Sunaţi-ne sau completați formularul de le rubrica Contact pentru a obține o cotație, precizând obligatoriu numărul, modelul și anul de fabricație al echipamentelor.