MONITORIZARE ENERGETICĂ

Monitorizare și eficientizare energetică: monitorizarea în timp real al consumului de energie electrică activă/reactivă (total sau pe ramuri), cu afișarea parametrilor de tip tensiune, putere instantanee, curent, factor de putere, etc., pentru marii consumatori și eficientizarea acestuia pe baza datelor culese. Astfel se poate asigura o reducere a consumului de energie electrica de cel puțin 5%, până la 10% față de situația actuală, premisă a unei amortizări rapide a investiției.

Caracteristici aplicație

Aplicația de monitorizare și eficientizare energetică este un instrument eficient de management al utilităților într-o companie sau în mediu industrial, prezentând evoluția datelor în timp real, dar și istoric.

 

Caracteristicile aplicației:

  • Obiectivul principal este obținerea de economii importante prin eliminarea risipei;
  • Platforma îndeplinește trei funcții principale: monitorizarea consumurilor și altor parametri în timp real și istoric, alarmare / notificare și generarea de rapoarte;
  • Monitorizarea consumului de energie electrică permite urmărirea acestuia pe luna în curs, pe total și pe subconsumatori, a puterilor instantanee, implicit fiind afișate consumurile orare pe ultimele 24 de ore;
  • Aplicația permite selectarea individuală a subconsumatorilor, încât pe un grafic pot fi evidențiați unul, mai mulți sau toți;
  • Monitorizarea centralizată a utilităților este posibilă la nivel de manager oferind acces la datele consolidate din toate unitățile subordonate, cu localizarea lor pe hartă și posibilitatea selectării printr-un singur click a locației de interes;
  • Platforma permite adăugarea ulterioară a altor aplicații de monitorizare, precum: monitorizarea mediului ambiant, monitorizarea în timp real a numărului de vizitatori, urmărirea în timp real a ocupării locurilor de parcare, etc.;
  • Monitorizarea utilitatilor apă și gaz oferă, pe lângă comoditatea urmăririi în aceeași platformă a consumului zilnic și identificarea unor consumuri anormale ca urmare a unor accidente, spargeri de conducte, pierderi etc., și posibilitatea de a face comparații între diferite locații de mărime și/sau specific similare, în vederea identificării de bune practici care se pot apoi împărtăși și celorlalți.