AGRICULTURA INTELIGENTĂ

Agricultura inteligentă va permite fermierilor să îmbunătăţească productivitatea şi să reducă pierderile, mai ales în condiţiile schimbărilor climatice şi al impactului negativ asupra mediului al practicilor agricole intensive. Ce înseamnă o astfel de agricultură inteligentă? În termeni de culturi agricole, înseamnă monitorizarea solului și mediului ambiant, în scopul asigurării celor mai bune momente privind plantarea, întreținerea culturilor şi recoltarea, automatizarea și optimizarea irigațiilor și monitorizarea condițiilor de mediu și încărcare a silozurilor.

Aplicații propuse

Bazată pe internetul obiectelor (Internet of Things), agricultura inteligentă se va axa pe automatizarea proceselor de-a lungul întregului flux de producție: de la pregătirea terenului pentru semănare, până la culegere, depozitare și transportul alimentelor către clienți.

 

Soluții propuse:

  • Măsurarea parametrilor solului în vederea asigurării unui consum optim de apă, adică în special umidității din sol, dar și altor parametri cae pot fi de interes pt. agricultori: temperatura solului, pH-ul din sol la diverse adâncimi, conductivitate electrică sau nutrienții azot-fosfor-potasiu (NPK);
  • Stații meteo care pot transmite parametrii atmosferici (inclusiv cantitatea de apă căzută în urma ploilor) sau din sol;
  • Monitorizarea nivelului de apă sau parametrilor acesteia din canalele de irigații;
  • Instalații de automatizare a stațiilor de pompare folosind automate programabile (PLC) sau converizoare de frecvență pt. comanda motoarelor asincrone;
  • Mentenața predictivă a instalațiilor de pompare: practic se montează senzori care măsoară nivelul de vibrații al oricărui echipament, se determină automat valorile de funcționare normală și astfel devine posibilă notificarea echipei de mentenanță când aceste vibrații ating pragul care desemnează o uzură ridicată și implicit, probabilitatea apariției unui defect în viitorul apropiat;
  • Monitorizarea condițiilor de mediu și a gradului de încărcare din silozuri.